Apriority services, a.s. - Agentúra pre bezpečnosť a ochranu [ O nás ]

O spoločnosti Apriority services, a.s.

Charakteristika spoločnosti

Apriority services, a.s.

Spoločnosť Apriority services, a.s. je právnickou osobou so 14 ročnými skúsenosťami v oblasti prevádzkovania bezpečnostnej služby. Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odd. Sa, vložka číslo 5601/B a má vydanú licenciu Krajským úradom Policajného zboru číslo PS – 000 718. Je teda odborne kvalifikovanou právnickou osobou oprávnenou vykonávať činnosti stanovené zákonom č. 473/2005 Z. z.. v jeho platnom znení.

Predmet podnikania:

 • prevádzkovanie strážnej služby v rozsahu ustanovenom v § 3
  písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
 • prevádzkovanie detektívnej služby v rozsahu ustanovenom v § 4
  ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
 • prevádzkovanie technickej služby v rozsahu ustanovenom v § 7
  ods. 1 zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti
 • poskytovanie služieb informátora

Naša spoločnosť je riadená profesionálmi, bývalými vysokými policajnými dôstojníkmi, ktorí po skončení aktívnej činnosti preniesli svoje činorodé skúsenosti do každodennej praxe našej spoločnosti. Máme nadštandardné vzťahy s príslušníkmi policajného zboru, čo je veľmi dôležité pri koordinácii činnosti v prípade mimoriadnych udalostí.

Štruktúra spoločnosti

Štruktúra spoločnosti Apriority services, a.s.

Licencie a certifikáty

 • oprávnenia na používanie strelných zbraní,
 • licencie na prevádzkovanie strážnej služby,
 • licencie na prevádzkovanie detektívnej služby,
 • licencie na prevádzkovanie technickej služby,
 • poistnej zmluvy na zodpovednosť za škody vzniknuté v súvislosti s výkonom strážnej služby do výšky 2 mil. eur,
 • potvrdenia o zápise do zoznamu podnikateľov vydané Úradom pre verejné obstarávanie Bratislava,
 • certifikát kvality STN EN ISO 9001:2009/EN ISO 9001:2008,
 • potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami na stupeň utajenia „prísne tajné“ vydané Národným bezpečnostným úradom/NBU/,
 • osvedčenie vydané Národným bezpečnostným úradom pre štatutára o ochrane utajovaných skutočností na stupeň utajenia „prísne tajné“.

Apriority services, a.s.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Mimoriadnu pozornosť v našej spoločnosti venujeme výberu našich zamestnancov, ich príprave, kontrole výkonu služby a pravidelnému vyhodnocovaniu situácie spolu s klientom.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Kontakt

Apriority services, a.s.
Lazaretská 3/A
Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08 e-mail: office@apriority.services