Apriority services, a.s. - Agentúra pre bezpečnosť a ochranu [ Kontakt ]


Kontakt

Apriority services, a.s.

Lazaretská 3/A
Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08
e-mail: office@apriority.services

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 6625286018/1111
IČO: 35 783 176
DIČ: 2020277743
IČ DPH: SK 2020277743

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
odd. Sa, vl.č. 5601/B
č. licencie: PS – 000718

Apriority services, a.s.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Mimoriadnu pozornosť v našej spoločnosti venujeme výberu našich zamestnancov, ich príprave, kontrole výkonu služby a pravidelnému vyhodnocovaniu situácie spolu s klientom.

Po dohode s klientom optimalizujeme rozsah a štruktúru opatrení na zabezpečenie komplexnej ochrany objektu s cieľom ich maximálnej efektivity pri zachovaní dohodnutého rozpočtu klienta.

Kontakt

Apriority services, a.s.
Lazaretská 3/A
Bratislava – mestská časť Staré mesto 811 08 e-mail: office@apriority.services